• Hedef Gümrük Müşavirliği

    Featured Img 1
  • Tüm Gümrük ve Mevzuat İşlemleri

    Featured Img 1
  • Müşavirlik Hizmetleri

    Featured Img 2

SORULAR?

Asil manifesto nedir?

Konsimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmis olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarina ilgilerce tasdik ettirilir. Manifestolarda esyanin cinsi, kaplarin adedi, nevi markasi, numarasi ve gayrisafi agirligi ile konsimento veya yük senetlerini numaralari ve milletlerarasi anlasmalar ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Gümrük Müstesarliginin tespit edecegi diger bilgiler gösterilir. (Gümrük ve dis ticaret terimleri sözlügü-1999)

Beyan sahibi nedir?

Kendi adina beyanda bulunan kisiyi veya adina beyanda bulunulan kisiyi ifade eder. (G.K. 3/17 maddesi)

Bilgisayarli Gümrük etkinlikler (BILGE) nedir?

Esyanin gümrük sahasina girisinden çikisina kadar tüm gümrük islemlerinin gerçek zamanli olarak bilgisayar ortaminda yürütülmesine iliskin olarak kullanilan bir yazilimdir.(Gümrük Web sayfasi / modernizasyon projesi / BILGE yazilimi)

Elektronik veri degisimi nedir?

Kabul görmüs mesaj standartlarina göre yapilandirilmis verilerin bir bilgisayar sistemi ile diger bir bilgisayar sistemi arasinda elektronik olarak aktarimini ifade eder. (G.Y. 3/I maddesi)

Gümrük gözetimi nedir?

 

Gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük gözetimi altindaki esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak üzere gümrük idareleri tarafindan genel olarak uygulanan islemleri ifade eder. (G.K. 3/12 maddesi )

Avarya nedir?

 

Gemiye veya yüke, kendi yipranmalarindan, buz, sis gibi doga olaylarindan, mürettebatin eylemlerinden veya savas halinde uluslararasi deniz ticaret hukukunun içerdigi özel kurallarin ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çikan maddi hasarlar ve olaganüstü giderler.(Gümrük ve dis ticaret terimleri sözlügü-1999)

Elektronik veri degisimi nedir?

Kabul görmüs mesaj standartlarina göre yapilandirilmis verilerin bir bilgisayar sistemi ile diger bir bilgisayar sistemi arasinda elektronik olarak aktarimini ifade eder. (G.Y. 3/I maddesi)

Esya nedir?

 

Her türlü madde, ürün ve degeri ifade eder. (G.K. 3/23 maddesi)

Esyanin gümrüge sunulmasi nedir?

 

Esyanin gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapilan bildirime denir. (G.K. 3/18 maddesi )

Esyanin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasi nedir?

Esyanin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasi nedir?

Bir gümrük rejimine tabi tutulmasini, Bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye Gümrük Bölgesi disina yeniden ihracini, Imhasini, Gümrüge terk edilmesini; ifade eder. (G.K. 3/14 maddesi )

Esyanin teslimi nedir?

 

Esyanin tabi tutuldugu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar dogrultusunda gümrük idareleri tarafindan ilgilisine teslimini ifade eder. (G.K. 3/19 maddesi)

Fiziki muayene nedir?

 

Esyanin gümrük muayene memurlari veya muayeneye yetkili diger görevliler tarafindan fiziksel özelliklerine göre yapilan muayenesidir (Gümrük ve Dis ticaret terimleri sözlügü-1999).

Geri ödeme sistemi nedir?

 

Serbest dolasimda bulunan esyanin islem görmüs ürünlerin üretiminde kullanilmasindan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu esyanin serbest dolasima girisi esnasinda tahsil edilmis olan ithalat vergileri, dahilde isleme rejimi kapsaminda geri verilir. Esyanin bu sekilde dahilde isleme rejiminden yararlanmasina geri ödeme sistemi denir. (4458 G.K. madde 108-2)

Gümrük beyani nedir?

 

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde esyanin bir gümrük rejimine tabi tutulmasi talebinde bulunulmasina denir. (G.K. 3/16 maddesi)

Gümrük denetimi nedir?

 

Gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük gözetimi altindaki esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak üzere esyanin muayenesini, belgelerin varliginin ve gerçekliginin kanitlanmasini, isletme hesaplarinin, defterlerinin ve diger yazili belgelerin tetkikini, nakil araçlarinin kontrolünü, bagajlarin ve kisilerin yanlarinda ya da üstlerinde tasidiklari esyanin kontrolünü, idari arastirmalar ve benzeri diger islemlerin yapilmasi gibi özel islemlerin yerine getirilmesini ifade eder. (G.K. 3/13 maddesi )