• Hedef Gümrük Müşavirliği

    Featured Img 1
  • Tüm Gümrük ve Mevzuat İşlemleri

    Featured Img 1
  • Müşavirlik Hizmetleri

    Featured Img 2

Gümrük Kanunu

Kanun Numarasi                      : 4458

Kabul Tarihi                            : 27/10/1999

Yayimlandigi Resmi Gazete      : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayili

 

 

GÜMRÜK KANUNU

 

 

      BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar

 

            MADDE 1- Bu Kanunun amaci, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çikan esyaya ve tasit araçlarina uygulanacak gümrük kurallarini belirlemektir.

 

            MADDE 2-  Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarini kapsar. Türkiye kara sulari, iç sulari ve hava sahasi gümrük bölgesine dahildir.

            Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramlari Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.